تبلیغات
جوشکاری - ابزار مورد نیاز جوشکاری

جوشکاری

ابزار مورد نیاز جوشکاری
ابزار مورد نیاز برای جوشکاری عبارتند از:
ماسک جوشکاری
جوش برق به علت جرقه قوی و اشعه ماوراء بنفش بشدت به چشم صدمه زده و چندین مرتبه نگاه کردن با چشم غیر مسلح کافی است که عوارض و درد چشم را به همراه داشته باشد. که می توان از کمپرس آب سرد و غیره استفاده کرد. شیشه های عینکی در جوشکاری برق شماره گذاری شده و بر طبق جدول بایستی انتخاب شوند و طوری باشند که به سختی بتوان دور یک چراغ را تشخیص داد وبه صورت انواع ماسک های دستی – صورتی و کلاهی ساخته شده اند. برای راحتی کارکردن و نیز کار در محلهای سخت انواع ماسک ها با تجهیزات مختلف استفاده می گردد.
عینک جوشکاری
نور شدیدی که به وسیله شعله اکسی استیلن تولید می شود چنانچه با چشم غیر مسلح به آنها نگاه کنیم سبب صدمه زدن به بافتهای چشم می گردد بنابراین باید همیشه یک عینک مناسب با شیشه رنگی که مورد تائید متخصص است به کار برد و مقدار تیرگی عینک باید طوری باشد که نور به اندازه لزوم جهت دیدن کار از آن عبور کند و چنانچه پس از برداشتن عینک از چشم نقاط سفیدی در حال جنب و جوش در برابر چشم دیده شوند. شیشه همه نورهای مضر را جذب نمی کند.
الکترود گیرو اتصال
اتصالات و الکترودگیرها نیز با ساختمانهای متفاوت طراحی گردیده اند و فنر الکترودگیر را نباید حرارت داد و بهتر است وقتی الکترود تا طول 5 سانتی متر باقیمانده آن را تعویض نمود که صدمه به انبر گران قیمت جوشکاری نزند.

گیره های مختلف اتصال به میز، اتصال تمیز و صحیح برای عبور جریان یکی از موارد مهم در جوشکاری برق می باشد. در دنیای صنعتی فعلی مسئله وسائل اندازه گیری دقیق بسیار مهم می باشد و حتی وسائل اندازه گیری الکترونیکی ساخته شده اند. قبل از هر چیز بایستی جوشکار توجه کند که عدم دقتهای قدیمی را به کنار گذارده و هر طرح و ساخته وی بایستی – مقاوم متناسب با وضع درخواستی و با حداقل مواد گران مصرفی باشد.

 

دستکش ها و لباسهای حفاظتی جوشکاری
استفاده از دستکش و پیش بند چرمی در هر نوع جوش برق و گاز ضروری است و پیشنهاد می شود زیرا ذرات مذاب فلز بر روی بدن و سر و صورت جوشکار پرتاب شده و سبب سوختگی بدن می گردد. توجه نمائید بهیچ وجه در حین جوشکاری از لباسهای پشمی استفاده نکنید و نیز برای جلوگیری از صدمات جرقه در حین جوشکاری از کلاه جوشکاری یا ماسک کلاه دار جوشکاری استفاده می گردد که سر و صورت را در مقابل ضربات احتمالی حفظ می نماید.
چکش جوش
برای برطرف نمودن شلاکه (گل جوش) می باشد و برس برای تمیز نمودن سطح جوش از شلاکه جهت جوشکاری بعدی است.
دلر دستی و سنگ سنباده
وسائل مورد نیاز در کارگاههای جوشکاری – انتخاب صحیح و دقیق آنها یکی دیگر از مسائل است که در آموزش و در طرز کار و پیشرفت کار مهم می باشند. سنگ سنباده دستی و دلردستی از آن جمله می باشد.
دلرها و سنگ سنباده ها با طرحهای متفاوت و متعدد از طرف کارخانجات ساخته شده اند آنچه که درآموزش بیش از همه باید توجه کرد نکات ایمنی است.
جعبه مشعل و وسائل
جعبه مشعلهای جوشکاری معمولاً کلیه وسایل لازم برای جوشکاری را دارا می باشند. و مشعلهای جوشکاری را می توان به دسته بک سوار نمود و پیچ کرد و نیز در مواقع ضروری مشعل برش نیز به دسته بک سوار می شود – قرقره و بازو و سوزن برای تمیز نمودن معمولاً در این جعبه ها قرار دارد. شماره مشعل در قسمت سرمشعل حک شده است.


مشعل های جوشکاری
وظیفه مشعل تنظیم اختلاط گاز سوخت و اکسیژن به اندازه معین می باشد که آن را با سرعت کمی بیشتر از سرعت احتراق از دهانه خود خارج نماید.
مشعل ها بر دو نوع می باشند
1. مشعل فشار مساوی
2. مشعل انژکتوری یا فشار ضعیف
در مشعل انژکتوری اکسیژن با فشار 3 آتمسفر از سوراخهای ریز انژکتور مانند و دایره ای خارج شده و گاز سوخت را که در روزنه وجود دارد با خود بدرون محفظه اختلاط می کند و پس از مخلوط شدن به نسبت مساوی از سر مشعل خارج می شود که به مشعل فشار ضعیف یا انژکتوری معروف می باشد. در نوع دیگر مشعل فشار مساوی اکسیژن و گاز سوخت با فشار مساوی وارد محفظ اختلاط گردیده و با هم مختلط می شود و هر دستگاه چند لوله اختلاط کننده با سر مشعل مربوطه دارد که از استیلن موجود در لوله های فشار قوی استفاده میگردد و با تعویض سر مشعل شعله های مختلف ایجاد می نمایند در روی لوله های اختلاط قطر ورقهای فولادی از 3/0 تا 30 میلیمتر و فشار گاز نوشته شده است و برای جوش دادن ورق فولادی به ضخامت 1 میلیمتردر هر ساعت حدود 100 لیتر اکسیژن و 100 لیتر نیز استیلن مصرف می گردد که در شرایط مساوی با هم مخلوط شده اند.
درموقع کار با مشعل جوشکاری باید به نکات مخصوص دقت شود:
برای پاک کردن سر مشعل از سوهان استفاده نکنید و اکثراً این کار را در کارگاهها انجام می دهند. این عمل سبب خواهد شد که سوارخ آن گشاد شود و بهتر است با تکه ای چرم پاک کنید و برای بازکردن قطعات مشعل از آچار مخصوص استفاده نمائید و انبردست به کار نبرید و سعی شود که سرمشعل سرد به مشعل گرم نپیچانید و لوله های اختلاط را عوض نکنید هر گاه اختلاط در کار مشعل روی داد فوراً شعله را خاموش نموده و علت آن را پیدا کنید.
سوراخهای مشعل را باید با سوزن مخصوص همان شماره پاک کنید و از وسائل دیگر استفاده نکنید. بازکردن و بستن شیر مشعل باید کاملاً آهسته انجام گیرد و موقع روشن و خاموش کردن اول شیر استیلن و سپس شیر اکسیژن را باز کنید و مشعل روشن را هرگز روی زمین قرار ندهید. از زدن روغن با مشعل کاملاً جلوگیری کنید و هرگز روغن نزنید و برای بازکردن یاچرب کاری از کف صابون یا گلیسیرین استفاده نمائید.
چنانچه سرعت خروج مخلوط استیلن و اکسیژن از سر مشعل کمتر از سرعت احتراق آن باشد شعله بداخل مشعل پس می زند و در این حال بایستی مقدار هر دو گاز را زیاد کنید به رعایت نکات فوق کاملاً توجه فرمائید که باعث خطرات جانی نشود.
رگلاتور
به طوری که قبلاً ذکر شد فشار گاز در کپسول اکسیژن 150 آتمسفر و در کپسول آستیلن 15 آتمسفر می باشد و جوشکاری با این فشارهای زیاد امکان پذیر نیست. بدین جهت بایستی فشار کپسول را کاهش داده و به فشار گاز تبدیل نمود فشار گاز با بزرگی و کوچکی سرمشعلی که برای جوشکاری به کار می رود تغییر می کند و مقدار آن معمولا برای اکسیژن 5/0 الی 4 اتمسفر و برای آستیلن 2/0 الی 1 آتمسفر می باشد فشار گاز در تمام مدت جوشکاری ثابت و یکسان می باشد . عمل کاهش و تنظیم فشار گاز کپسولها به وسیله رگلاتور انجام می گیرد
بنابراین رگلاتور دو وظیفه دارد:
1. فشار گاز داخل کپسول را به فشار کار تبدیل می نماید.
2. فشار کاررا همیشه ثابت نگه می دارد.
رگلاتور از لحاظ ساختمان مکانیکی بر دو نوع است:
الف – رگلاتور انژکتوری
ب – رگلاتور سوپاپی

رگلاتورهای انژکتوری بیشتر متداول بوده که بدنه آن از برنج ساخته شده و به وسیله مهره ای به سوپاپ کپسول و دیگری برای نشان دادن فشار کار می باشد و به وسیله پیچ به بدنه وصل شده است داخل رگلاتور از چند فنر و یک دیافراگم و انژکتور تشکیل شده است اگر پیچ تنظیم فشار در جهت عقربه های ساعت پیچانده شود فشار کار و در نتیجه مدار گاز زیاد می گردد و اگر گاز مصرف نگردد جریان آن به خودی خود قطع می گردد و هم چنین فشار کپسول هر مقدار باشد رگلاتور وظیفه خود را به نحو احسن انجام می دهد.
فنرهای رگلاتور از بهترین فولاد و دیافراگم آن از برنز فسفردار و یا از ورقه های نازک فولادی و یا از لاستیک و انژکتور آن از برنز و نشیمن انژکتور از کائوچو یا از فیبر ساخته می شود رگلاتور سوپاپی نیز اصول کار آن مانند رگلاتور پستانکی می باشد با این تفاوت که به جای پستانک (انژکتور) سوپاپ به کار رفته است اجزا مختلف این رگلاتور نیز مانند رگلاتور انژکتوری می باشد و میله سوپاپ آن از فولاد بسیار عالی ساخته شده است.
رگلاتور ها از لحاظ دفعات کاهش فشار به دو نوع تقسیم می شوند:
1. رگلاتور یک مرحله ای که فشار کپسول را در دو مرحله به فشار مطلوب تبدیل می نماید.
2. رگلاتور دو مرحله ای که فشار کپسول در دو مرحله به فشار مطلوب تبدیل می گردد.
مرحله اول معمولاً مرحله ثابت است یعنی فشار گاز در محفظه رگلاتور به وسیله دیافراگم غیر قابل تنظیم به مقدار ثابت و معین کاهش می یابد این فشار ثابت اکسیژن 5 اتمسفر و برای آستیلن 3 آتمسفر است. با استفاده از رگلاتور دو مرحله ای نوسان فشار گاز به کلی از بین می رود . هر رگلاتوری با وسیله اطمینانی مجهز شده است که دیافراگم و سایر اجزاء آن را در مقابل آسیبهای وارده و خرابی محافظت می نماید. وسیله اطمینان معمولاً پولکی است که به محافظ فشار ضعیف رگلاتور متصل است و در فشار بین 6 و 15 آتمسفر که کمتر از فشار ترکیدن دیافراگم است ترکیده و گاز را به هوای آزاد هدایت می نماید. مهره اتصال رگلاتور اکسیژن راست گرد و مهره اتصال رگلاتور گاز استیلن چپ گرد می باشند.
فشار سنج ها
یکی از حساس ترین قسمتهای جوشکاری دستگاههای فشار سنج برای اکسیژن و هیدروژن می باشد در انواع مختلف فشار سنجها برای اکسیژن- استیلن و سایر گازها پیش بینی شده اند که در روی کپسولها نصب می گردند.
فشار گاز استیلن در مخازن حداکثر تا 30Kp/cm2 مربع و فشار مصرف تا 5Kp/cm2 حداکثر می باشد ولی معمولاً با فشار خیلی کمتر مخزن و حدود 5/1 تا 3 کیلو پوند بر سانتی متر مربع استیلن کار می شود

نظرات() 
http://viagrawwithoutdoctor.com/
سه شنبه 8 مرداد 1398 12:36 ق.ظ

Kudos! I enjoy this.
buy vistagra usa online pharmacies mexico canadian pharmaceuticals nafta canada medication cost canada drug canada online pharmacies reviews canadianpharmacyusa24h is it legal canada online pharmacies for men canada online pharmacies for men most reliable canadian online pharmacies
Cialis pills
دوشنبه 3 تیر 1398 06:45 ق.ظ

This is nicely expressed! !
cialis e hiv cialis tablets australia try it no rx cialis cialis sans ordonnance cialis for sale how to buy cialis online usa does cialis cause gout only now cialis 20 mg look here cialis cheap canada cialis tadalafil
liquid cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 02:45 ب.ظ

Information clearly taken!!
how to buy cialis online usa buying cialis in colombia enter site 20 mg cialis cost cialis official site click here cialis daily uk venta de cialis canada click here take cialis cialis coupons cialis tablets for sale enter site natural cialis
Buy cialis online
شنبه 1 تیر 1398 07:14 ق.ظ

Effectively spoken really. .
cialis professional from usa cialis generika in deutschland kaufen cialis diario compra cialis super kamagra prices for cialis 50mg cialis generic availability cialis diario compra cialis patentablauf in deutschland cialis herbs cialis online nederland
Cialis online
جمعه 31 خرداد 1398 03:07 ب.ظ

You actually mentioned that perfectly.
tadalafil 10 mg generico cialis mexico generic cialis levitra cilas does cialis cause gout generic cialis soft gels cialis rezeptfrei sterreich cialis prices cialis official site cialis billig
http://guelusi.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 10:55 ب.ظ

Thanks a lot, Plenty of facts.

look here cialis cheap canada cialis for sale in europa achat cialis en itali price cialis wal mart pharmacy cialis dosage amounts 5 mg cialis coupon printable pastillas cialis y alcoho only best offers cialis use cialis professional from usa prezzo di cialis in bulgaria
Cialis canada
پنجشنبه 30 خرداد 1398 03:48 ق.ظ

You have made the point!
cialis rezeptfrei cialis price thailand cialis in sconto generic cialis with dapoxetine try it no rx cialis cialis baratos compran uk non 5 mg cialis generici we choice cialis uk il cialis quanto costa cialis side effects dangers
Buy cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 11:49 ق.ظ

Effectively voiced of course. !
we recommend cheapest cialis cialis canada on line cheap cialis buy cialis online legal buy cialis online legal tadalafil 10 mg cipla cialis online cialis prices cialis usa cost cialis generika in deutschland kaufen
http://ferlustvi.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 07:25 ب.ظ

You actually suggested this well!
cialis side effects can i take cialis and ecstasy cialis kaufen bankberweisung discount cialis cialis patentablauf in deutschland cialis name brand cheap wow cialis 20 cost of cialis cvs generic cialis 20mg tablets chinese cialis 50 mg
Cialis prices
دوشنبه 27 خرداد 1398 06:44 ق.ظ

You said it nicely.!
how much does a cialis cost preis cialis 20mg schweiz enter site natural cialis cialis tablets tadalafil cialis venta a domicilio female cialis no prescription cialis online holland tarif cialis france non 5 mg cialis generici
Cialis canada
یکشنبه 26 خرداد 1398 05:23 ب.ظ

You actually suggested this fantastically.
cialis per paypa il cialis quanto costa cialis kaufen bankberweisung only best offers cialis use cialis 5 mg schweiz enter site very cheap cialis price cialis per pill buy cialis online nz free cialis comprar cialis navarr
http://dirtzepan.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 02:45 ق.ظ

You have made the point.
cialis coupon precios cialis peru when will generic cialis be available cialis sicuro in linea cialis rezeptfrei sterreich cialis daily cialis rckenschmerzen cialis great britain cialis 5mg prix cialis 20 mg best price
discount for cialis
جمعه 24 خرداد 1398 10:43 ب.ظ

Kudos. Plenty of information!

generic cialis review uk cialis prices cialis kaufen bankberweisung click here cialis daily uk rezeptfrei cialis apotheke prix cialis once a da cialis prezzo al pubblico cialis per paypa cialis 5 mg scheda tecnica acheter cialis kamagra
cheap generic cialis canadian pharmacy
جمعه 24 خرداد 1398 08:33 ق.ظ

Incredible lots of valuable material.
female cialis no prescription can i take cialis and ecstasy cialis generico in farmacia cialis for sale south africa cialis daily dose generic cialis purchasing cialis 10 doctissimo cialis for bph cialis en mexico precio cialis generico lilly
how long does an erection last with viagra
جمعه 24 خرداد 1398 01:05 ق.ظ

Howdy superb website! Does running a blog such as this require a lot of work? I have no knowledge of programming but I had been hoping to start my own blog in the near future. Anyway, if you have any suggestions or techniques for new blog owners please share. I understand this is off subject but I simply had to ask. Cheers!
Cialis 20 mg
پنجشنبه 23 خرداد 1398 04:39 ق.ظ

Thanks a lot. An abundance of advice!

cialis generico in farmacia generic cialis levitra comprar cialis 10 espa241a cialis wir preise free cialis cialis super acti price cialis per pill chinese cialis 50 mg generic cialis review uk il cialis quanto costa
http://cialisvie.com/
دوشنبه 20 خرداد 1398 07:10 ق.ظ

Appreciate it. Quite a lot of information.

comprar cialis navarr cialis side effects dangers how to buy cialis online usa price cialis best cialis kaufen bankberweisung american pharmacy cialis venta cialis en espaa cialis generic sublingual cialis online cialis reviews
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 01:14 ق.ظ

You actually stated that very well!
price cialis best bulk cialis ou trouver cialis sur le net cialis pills boards buy cialis online nz american pharmacy cialis fast cialis online cialis australian price cialis purchasing cialis 5 effetti collaterali
https://e-concierge.de/39071_1556158989713_1407364090_1473971_7618658_n/
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 04:43 ق.ظ
ブランド コピー 優良店ブランド 服 コピー、スーパーコピー 服 激安、ブランド コピー tシャツ
https://www.pnclinok.ru/
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 04:42 ق.ظ
スーパーブランドコピー-高品質レプリカ-人気偽物-激安通販-信用信頼できる
https://www.nederlandinn.nl/algemene-voorwaarden/
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 04:42 ق.ظ
マフラースーパーコピーN級品を専門に 扱っています,2年の品質保証、価格が安くて、安心して買ってください!
http://rondresselphotography.com
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 02:55 ب.ظ
ヤフー Google最大級のトップブランドコピー財布 、バッグ、腕時計、アクセサリー、iPhoneケース スーパーコピーブランド通販
http://pkfslovo.ru/specials/
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 02:54 ب.ظ
韓国ブランドルイヴィトン、シャネル、グッチ、エルメスコピーの新作大集合スーパーブランドコピー激安販売中!
http://ukcanadianpharmacy.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 03:36 ب.ظ

Incredible loads of very good data.
drugs for sale online canadian pharmacycanadian pharmacy canadian pharmacy viagra brand canadian pharcharmy online north west pharmacy canada best canadian mail order pharmacies canadian medications online canadian pharmaceuticals canadian pharmacies stendra canadian medications, liraglutide
http://www.hksaustralia.com.au/info
یکشنبه 18 فروردین 1398 04:22 ب.ظ
シャネル
Buy cialis online
جمعه 16 آذر 1397 12:57 ق.ظ

You actually revealed that wonderfully!
il cialis quanto costa cialis daily reviews cialis dosage recommendations safe dosage for cialis cialis coupons buy cialis online nz cialis kaufen bankberweisung cost of cialis per pill how to purchase cialis on line cost of cialis per pill
where to buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:30 ق.ظ

Very well spoken truly! .
cialis name brand cheap how to purchase cialis on line cialis per paypa buy cialis online nz cialis cipla best buy cialis pills cialis italia gratis cialis venta a domicilio cialis rezeptfrei sterreich cialis price in bangalore
buy cialis online safely
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:27 ق.ظ

Good data. Thanks a lot!
cialis for sale south africa cialis kaufen wo viagra vs cialis vs levitra cialis kaufen bankberweisung cilas cialis generisches kanada cialis online napol cialis mit grapefruitsaft cialis dose 30mg cialis generika in deutschland kaufen
Cialis generic
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:00 ق.ظ

You made your point!
cialis generico online cialis 5 effetti collaterali how to purchase cialis on line canadian drugs generic cialis cialis billig enter site 20 mg cialis cost cialis manufacturer coupon cialis side effects dangers cialis cost generic cialis levitra
Cialis generic
سه شنبه 13 آذر 1397 01:02 ب.ظ

You've made the point.
how to purchase cialis on line canada discount drugs cialis cialis generico in farmacia the best choice cialis woman cialis savings card dosagem ideal cialis we like it safe cheap cialis cialis herbs generic cialis with dapoxetine warnings for cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :