تبلیغات
جوشکاری - ابزار مورد نیاز جوشکاری

جوشکاری

ابزار مورد نیاز جوشکاری
ابزار مورد نیاز برای جوشکاری عبارتند از:
ماسک جوشکاری
جوش برق به علت جرقه قوی و اشعه ماوراء بنفش بشدت به چشم صدمه زده و چندین مرتبه نگاه کردن با چشم غیر مسلح کافی است که عوارض و درد چشم را به همراه داشته باشد. که می توان از کمپرس آب سرد و غیره استفاده کرد. شیشه های عینکی در جوشکاری برق شماره گذاری شده و بر طبق جدول بایستی انتخاب شوند و طوری باشند که به سختی بتوان دور یک چراغ را تشخیص داد وبه صورت انواع ماسک های دستی – صورتی و کلاهی ساخته شده اند. برای راحتی کارکردن و نیز کار در محلهای سخت انواع ماسک ها با تجهیزات مختلف استفاده می گردد.
عینک جوشکاری
نور شدیدی که به وسیله شعله اکسی استیلن تولید می شود چنانچه با چشم غیر مسلح به آنها نگاه کنیم سبب صدمه زدن به بافتهای چشم می گردد بنابراین باید همیشه یک عینک مناسب با شیشه رنگی که مورد تائید متخصص است به کار برد و مقدار تیرگی عینک باید طوری باشد که نور به اندازه لزوم جهت دیدن کار از آن عبور کند و چنانچه پس از برداشتن عینک از چشم نقاط سفیدی در حال جنب و جوش در برابر چشم دیده شوند. شیشه همه نورهای مضر را جذب نمی کند.
الکترود گیرو اتصال
اتصالات و الکترودگیرها نیز با ساختمانهای متفاوت طراحی گردیده اند و فنر الکترودگیر را نباید حرارت داد و بهتر است وقتی الکترود تا طول 5 سانتی متر باقیمانده آن را تعویض نمود که صدمه به انبر گران قیمت جوشکاری نزند.

گیره های مختلف اتصال به میز، اتصال تمیز و صحیح برای عبور جریان یکی از موارد مهم در جوشکاری برق می باشد. در دنیای صنعتی فعلی مسئله وسائل اندازه گیری دقیق بسیار مهم می باشد و حتی وسائل اندازه گیری الکترونیکی ساخته شده اند. قبل از هر چیز بایستی جوشکار توجه کند که عدم دقتهای قدیمی را به کنار گذارده و هر طرح و ساخته وی بایستی – مقاوم متناسب با وضع درخواستی و با حداقل مواد گران مصرفی باشد.

 

دستکش ها و لباسهای حفاظتی جوشکاری
استفاده از دستکش و پیش بند چرمی در هر نوع جوش برق و گاز ضروری است و پیشنهاد می شود زیرا ذرات مذاب فلز بر روی بدن و سر و صورت جوشکار پرتاب شده و سبب سوختگی بدن می گردد. توجه نمائید بهیچ وجه در حین جوشکاری از لباسهای پشمی استفاده نکنید و نیز برای جلوگیری از صدمات جرقه در حین جوشکاری از کلاه جوشکاری یا ماسک کلاه دار جوشکاری استفاده می گردد که سر و صورت را در مقابل ضربات احتمالی حفظ می نماید.
چکش جوش
برای برطرف نمودن شلاکه (گل جوش) می باشد و برس برای تمیز نمودن سطح جوش از شلاکه جهت جوشکاری بعدی است.
دلر دستی و سنگ سنباده
وسائل مورد نیاز در کارگاههای جوشکاری – انتخاب صحیح و دقیق آنها یکی دیگر از مسائل است که در آموزش و در طرز کار و پیشرفت کار مهم می باشند. سنگ سنباده دستی و دلردستی از آن جمله می باشد.
دلرها و سنگ سنباده ها با طرحهای متفاوت و متعدد از طرف کارخانجات ساخته شده اند آنچه که درآموزش بیش از همه باید توجه کرد نکات ایمنی است.
جعبه مشعل و وسائل
جعبه مشعلهای جوشکاری معمولاً کلیه وسایل لازم برای جوشکاری را دارا می باشند. و مشعلهای جوشکاری را می توان به دسته بک سوار نمود و پیچ کرد و نیز در مواقع ضروری مشعل برش نیز به دسته بک سوار می شود – قرقره و بازو و سوزن برای تمیز نمودن معمولاً در این جعبه ها قرار دارد. شماره مشعل در قسمت سرمشعل حک شده است.


مشعل های جوشکاری
وظیفه مشعل تنظیم اختلاط گاز سوخت و اکسیژن به اندازه معین می باشد که آن را با سرعت کمی بیشتر از سرعت احتراق از دهانه خود خارج نماید.
مشعل ها بر دو نوع می باشند
1. مشعل فشار مساوی
2. مشعل انژکتوری یا فشار ضعیف
در مشعل انژکتوری اکسیژن با فشار 3 آتمسفر از سوراخهای ریز انژکتور مانند و دایره ای خارج شده و گاز سوخت را که در روزنه وجود دارد با خود بدرون محفظه اختلاط می کند و پس از مخلوط شدن به نسبت مساوی از سر مشعل خارج می شود که به مشعل فشار ضعیف یا انژکتوری معروف می باشد. در نوع دیگر مشعل فشار مساوی اکسیژن و گاز سوخت با فشار مساوی وارد محفظ اختلاط گردیده و با هم مختلط می شود و هر دستگاه چند لوله اختلاط کننده با سر مشعل مربوطه دارد که از استیلن موجود در لوله های فشار قوی استفاده میگردد و با تعویض سر مشعل شعله های مختلف ایجاد می نمایند در روی لوله های اختلاط قطر ورقهای فولادی از 3/0 تا 30 میلیمتر و فشار گاز نوشته شده است و برای جوش دادن ورق فولادی به ضخامت 1 میلیمتردر هر ساعت حدود 100 لیتر اکسیژن و 100 لیتر نیز استیلن مصرف می گردد که در شرایط مساوی با هم مخلوط شده اند.
درموقع کار با مشعل جوشکاری باید به نکات مخصوص دقت شود:
برای پاک کردن سر مشعل از سوهان استفاده نکنید و اکثراً این کار را در کارگاهها انجام می دهند. این عمل سبب خواهد شد که سوارخ آن گشاد شود و بهتر است با تکه ای چرم پاک کنید و برای بازکردن قطعات مشعل از آچار مخصوص استفاده نمائید و انبردست به کار نبرید و سعی شود که سرمشعل سرد به مشعل گرم نپیچانید و لوله های اختلاط را عوض نکنید هر گاه اختلاط در کار مشعل روی داد فوراً شعله را خاموش نموده و علت آن را پیدا کنید.
سوراخهای مشعل را باید با سوزن مخصوص همان شماره پاک کنید و از وسائل دیگر استفاده نکنید. بازکردن و بستن شیر مشعل باید کاملاً آهسته انجام گیرد و موقع روشن و خاموش کردن اول شیر استیلن و سپس شیر اکسیژن را باز کنید و مشعل روشن را هرگز روی زمین قرار ندهید. از زدن روغن با مشعل کاملاً جلوگیری کنید و هرگز روغن نزنید و برای بازکردن یاچرب کاری از کف صابون یا گلیسیرین استفاده نمائید.
چنانچه سرعت خروج مخلوط استیلن و اکسیژن از سر مشعل کمتر از سرعت احتراق آن باشد شعله بداخل مشعل پس می زند و در این حال بایستی مقدار هر دو گاز را زیاد کنید به رعایت نکات فوق کاملاً توجه فرمائید که باعث خطرات جانی نشود.
رگلاتور
به طوری که قبلاً ذکر شد فشار گاز در کپسول اکسیژن 150 آتمسفر و در کپسول آستیلن 15 آتمسفر می باشد و جوشکاری با این فشارهای زیاد امکان پذیر نیست. بدین جهت بایستی فشار کپسول را کاهش داده و به فشار گاز تبدیل نمود فشار گاز با بزرگی و کوچکی سرمشعلی که برای جوشکاری به کار می رود تغییر می کند و مقدار آن معمولا برای اکسیژن 5/0 الی 4 اتمسفر و برای آستیلن 2/0 الی 1 آتمسفر می باشد فشار گاز در تمام مدت جوشکاری ثابت و یکسان می باشد . عمل کاهش و تنظیم فشار گاز کپسولها به وسیله رگلاتور انجام می گیرد
بنابراین رگلاتور دو وظیفه دارد:
1. فشار گاز داخل کپسول را به فشار کار تبدیل می نماید.
2. فشار کاررا همیشه ثابت نگه می دارد.
رگلاتور از لحاظ ساختمان مکانیکی بر دو نوع است:
الف – رگلاتور انژکتوری
ب – رگلاتور سوپاپی

رگلاتورهای انژکتوری بیشتر متداول بوده که بدنه آن از برنج ساخته شده و به وسیله مهره ای به سوپاپ کپسول و دیگری برای نشان دادن فشار کار می باشد و به وسیله پیچ به بدنه وصل شده است داخل رگلاتور از چند فنر و یک دیافراگم و انژکتور تشکیل شده است اگر پیچ تنظیم فشار در جهت عقربه های ساعت پیچانده شود فشار کار و در نتیجه مدار گاز زیاد می گردد و اگر گاز مصرف نگردد جریان آن به خودی خود قطع می گردد و هم چنین فشار کپسول هر مقدار باشد رگلاتور وظیفه خود را به نحو احسن انجام می دهد.
فنرهای رگلاتور از بهترین فولاد و دیافراگم آن از برنز فسفردار و یا از ورقه های نازک فولادی و یا از لاستیک و انژکتور آن از برنز و نشیمن انژکتور از کائوچو یا از فیبر ساخته می شود رگلاتور سوپاپی نیز اصول کار آن مانند رگلاتور پستانکی می باشد با این تفاوت که به جای پستانک (انژکتور) سوپاپ به کار رفته است اجزا مختلف این رگلاتور نیز مانند رگلاتور انژکتوری می باشد و میله سوپاپ آن از فولاد بسیار عالی ساخته شده است.
رگلاتور ها از لحاظ دفعات کاهش فشار به دو نوع تقسیم می شوند:
1. رگلاتور یک مرحله ای که فشار کپسول را در دو مرحله به فشار مطلوب تبدیل می نماید.
2. رگلاتور دو مرحله ای که فشار کپسول در دو مرحله به فشار مطلوب تبدیل می گردد.
مرحله اول معمولاً مرحله ثابت است یعنی فشار گاز در محفظه رگلاتور به وسیله دیافراگم غیر قابل تنظیم به مقدار ثابت و معین کاهش می یابد این فشار ثابت اکسیژن 5 اتمسفر و برای آستیلن 3 آتمسفر است. با استفاده از رگلاتور دو مرحله ای نوسان فشار گاز به کلی از بین می رود . هر رگلاتوری با وسیله اطمینانی مجهز شده است که دیافراگم و سایر اجزاء آن را در مقابل آسیبهای وارده و خرابی محافظت می نماید. وسیله اطمینان معمولاً پولکی است که به محافظ فشار ضعیف رگلاتور متصل است و در فشار بین 6 و 15 آتمسفر که کمتر از فشار ترکیدن دیافراگم است ترکیده و گاز را به هوای آزاد هدایت می نماید. مهره اتصال رگلاتور اکسیژن راست گرد و مهره اتصال رگلاتور گاز استیلن چپ گرد می باشند.
فشار سنج ها
یکی از حساس ترین قسمتهای جوشکاری دستگاههای فشار سنج برای اکسیژن و هیدروژن می باشد در انواع مختلف فشار سنجها برای اکسیژن- استیلن و سایر گازها پیش بینی شده اند که در روی کپسولها نصب می گردند.
فشار گاز استیلن در مخازن حداکثر تا 30Kp/cm2 مربع و فشار مصرف تا 5Kp/cm2 حداکثر می باشد ولی معمولاً با فشار خیلی کمتر مخزن و حدود 5/1 تا 3 کیلو پوند بر سانتی متر مربع استیلن کار می شود

نظرات() 
viabiovit.com/viagra-no-prescription-needed.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 03:10 ق.ظ

Terrific knowledge. Thank you.
rx viagra online viagra viagra buy viagra online pharmacy uk sildenafil sildenafil buy pharmaceutical viagra buy viagra overnight shipping how do i buy viagra where can i buy viagra cheap price for viagra viagra pharmacy viagra online pharmacy viagra
http://kawanboni.com/
یکشنبه 21 مرداد 1397 11:35 ب.ظ

Thank you. Quite a lot of facts.

cialis ahumada cialis 5 mg scheda tecnica interactions for cialis generic cialis at walmart prices for cialis 50mg cialis lilly tadalafi cialis 50 mg soft tab cialis generico milano only best offers cialis use dosagem ideal cialis
Globalplus
جمعه 8 تیر 1397 11:51 ب.ظ
Ԍreetings! Very useful advice in this particullar article!
Іt is tһe little changes whiсh wіll make the biggest changеѕ.
Тhanks a lot foг sharing!
Hiralal
یکشنبه 27 خرداد 1397 05:53 ب.ظ
I sеriously love ʏouг website.. Veryy nice colors & theme.
Diid yⲟu create this amazing site yourself? Pⅼease reply
baqck as I'm planningg to create my verү own site aand woᥙld love tο fіnd out
where you got this from or what the theme is named. Many thаnks!
kun je Viagra bij de drogist kopen
یکشنبه 27 خرداد 1397 02:25 ب.ظ
Hello my loved one! I want to say thаt thіs article is awesome,
ցreat written and come witһ almost all vital infos.
I ѡould liқe tо seе morе posts like this .
Generic cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:27 ق.ظ

Amazing plenty of terrific info.
cialis for sale cialis 100mg suppliers trusted tabled cialis softabs click now buy cialis brand comprar cialis 10 espa241a cialis uk only best offers cialis use cialis for sale cialis e hiv cialis generika in deutschland kaufen
Eyelash
جمعه 28 اردیبهشت 1397 07:26 ب.ظ
Hey I know this is off topic but I was wondering if you
knew of any widgets I could add to my blog that autoomatically tweet my newest twitter updates.
I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hopin maybe yyou would have sopme experience wwith something like
this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy readiing your blog and I look fforward to
your new updates.
Cialis 20 mg
جمعه 7 اردیبهشت 1397 07:03 ب.ظ

Amazing material. Thanks!
cialis rezeptfrei we recommend cialis info buy cialis online nz cialis side effects cialis vs viagra buy online cialis 5mg rezeptfrei cialis apotheke cialis 5 mg funziona cialis coupons printable how to purchase cialis on line
Low cost viagra 20mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 04:10 ق.ظ

With thanks. An abundance of posts.

buy viagra without presc viagra to buy buy viagra australia best buy for viagra buy viagra without consultation purchase viagra where can i get viagra prescription get prescription for viagra buy generic viagra without prescription to buy viagra online
depforce ayurvedic medicine
جمعه 31 فروردین 1397 11:53 ب.ظ
I simplly couldn't leave your wweb site bbefore sugbesting thyat
I really enjuoyed thee standad information a pewrson suppply in your guests?
Is going to be agsin cotinuously in orrder tto check
ouut new posts
Amer Aly
یکشنبه 26 فروردین 1397 12:44 ب.ظ
Hmm іs anyone elsе experiencing ρroblems wioth the images оn thіs blog loading?

Ӏ'm trʏing to figure out іf its a prⲟblem on my
end or if it'ѕ thе blog. Any feed-Ьack ԝould be greatⅼy appreciated.
rite
شنبه 25 فروردین 1397 09:18 ق.ظ
Ι ѕeriously love your blog.. Pleasant colors & theme.
Ɗid уօu ⅽreate tһis amazing site үourself? Plеase reply back aѕ I'm attempting to
create my own blog and want to learn wһere you got this fгom or exactly what the
theme is called. Ꭲhank you!
get roman reviews
جمعه 24 فروردین 1397 03:50 ق.ظ
Аn outstanding share! I'vе ϳust forwarded thiѕ оnto a co-worker ԝһo һad
beеn doing ɑ little homework on this. And he in fact
օrdered me lunch beⅽause I found it for him...
lol. So lеt me reword this.... Thаnk YOU for thе meal!!

But yeah, tһanx foг spending time to talk аbout this matter
hеre on your site.
buy viagra super active cheap
پنجشنبه 23 فروردین 1397 11:43 ق.ظ
Appreciating tһe commitment you put іnto ʏoսr blog and in depth
іnformation you pгesent. It'ѕ nice to ϲome acroѕѕ a blog
eνery ⲟnce іn a wһile that isn't the same outdated rehashed іnformation. Excellent
гead! I've saved yoսr site and I'm including
yоur RSS feeds tо mү Google account.
Generic cialis
جمعه 17 فروردین 1397 07:51 ب.ظ

Superb postings. Kudos!
only best offers cialis use click now cialis from canada ou acheter du cialis pas cher cialis prezzo di mercato cialis uk cialis en mexico precio tadalafil generic brand cialis nl cialis side effects dangers low cost cialis 20mg
Buy Lumigan Online
جمعه 10 فروردین 1397 05:05 ق.ظ
I'm not sure exactly why but this weblog is loading extremely slow for me.

Is anyone else having this problem or is it a issue on my end?

I'll cheeck back later and see if tthe problem still exists.
mezo
دوشنبه 6 فروردین 1397 04:17 ب.ظ
Hеllo! Do you know if tһey mɑke any pluhgins to protect aɡainst hackers?
І'm kinda paranoid aboyt losing everythikng Ӏ've worked haгd on. Any suggestions?
Cialis generic
جمعه 3 فروردین 1397 04:18 ب.ظ

You said it adequately..
prix cialis once a da cialis alternative usa cialis online comprar cialis navarr fast cialis online cialis generico lilly il cialis quanto costa no prescription cialis cheap cialis rezeptfrei when can i take another cialis
Generic cialis
یکشنبه 27 اسفند 1396 11:14 ب.ظ

Incredible plenty of awesome advice.
cialis 5 effetti collaterali cialis y deporte buy cialis uk no prescription cialis super acti estudios de cialis genricos cialis efficacit calis cialis canadian drugs precios de cialis generico callus
Katherin
پنجشنبه 16 آذر 1396 09:02 ب.ظ
Definitely believe that which you said. Your favorite reason seemed to
be on the web the simplest thing to be aware of. I say to you, I certainly get
annoyed while people think about worries that they plainly do not
know about. You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side effect , people can take
a signal. Will probably be back to get more. Thanks
home std test kit
شنبه 3 تیر 1396 03:17 ب.ظ
core از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب در آغاز آیا نه حل و فصل خوب با من
پس از برخی از زمان. جایی در سراسر پاراگراف شما قادر به من مؤمن
متاسفانه تنها برای بسیار در حالی که کوتاه.

من هنوز مشکل خود را با فراز در منطق و شما خواهد را خوب به کمک پر همه کسانی شکاف.
اگر شما در واقع که می توانید انجام من می بدون شک بود مجذوب.
محمد
دوشنبه 28 دی 1388 08:44 ب.ظ
بنام خدا
انشاالله خدا خیرتان بدهد
ممنون خدا نگهدار.
محمد
دوشنبه 28 دی 1388 08:42 ب.ظ
بنام خدا
سلام
انشاالله خده خیرتان بدهد.
خیلی خیلی متشكرم بابت اینكه موضوعات را برای دانلود گذاشتید.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :