تبلیغات
جوشکاری - ابزار مورد نیاز جوشکاری

جوشکاری

ابزار مورد نیاز جوشکاری
ابزار مورد نیاز برای جوشکاری عبارتند از:
ماسک جوشکاری
جوش برق به علت جرقه قوی و اشعه ماوراء بنفش بشدت به چشم صدمه زده و چندین مرتبه نگاه کردن با چشم غیر مسلح کافی است که عوارض و درد چشم را به همراه داشته باشد. که می توان از کمپرس آب سرد و غیره استفاده کرد. شیشه های عینکی در جوشکاری برق شماره گذاری شده و بر طبق جدول بایستی انتخاب شوند و طوری باشند که به سختی بتوان دور یک چراغ را تشخیص داد وبه صورت انواع ماسک های دستی – صورتی و کلاهی ساخته شده اند. برای راحتی کارکردن و نیز کار در محلهای سخت انواع ماسک ها با تجهیزات مختلف استفاده می گردد.
عینک جوشکاری
نور شدیدی که به وسیله شعله اکسی استیلن تولید می شود چنانچه با چشم غیر مسلح به آنها نگاه کنیم سبب صدمه زدن به بافتهای چشم می گردد بنابراین باید همیشه یک عینک مناسب با شیشه رنگی که مورد تائید متخصص است به کار برد و مقدار تیرگی عینک باید طوری باشد که نور به اندازه لزوم جهت دیدن کار از آن عبور کند و چنانچه پس از برداشتن عینک از چشم نقاط سفیدی در حال جنب و جوش در برابر چشم دیده شوند. شیشه همه نورهای مضر را جذب نمی کند.
الکترود گیرو اتصال
اتصالات و الکترودگیرها نیز با ساختمانهای متفاوت طراحی گردیده اند و فنر الکترودگیر را نباید حرارت داد و بهتر است وقتی الکترود تا طول 5 سانتی متر باقیمانده آن را تعویض نمود که صدمه به انبر گران قیمت جوشکاری نزند.

گیره های مختلف اتصال به میز، اتصال تمیز و صحیح برای عبور جریان یکی از موارد مهم در جوشکاری برق می باشد. در دنیای صنعتی فعلی مسئله وسائل اندازه گیری دقیق بسیار مهم می باشد و حتی وسائل اندازه گیری الکترونیکی ساخته شده اند. قبل از هر چیز بایستی جوشکار توجه کند که عدم دقتهای قدیمی را به کنار گذارده و هر طرح و ساخته وی بایستی – مقاوم متناسب با وضع درخواستی و با حداقل مواد گران مصرفی باشد.

 

دستکش ها و لباسهای حفاظتی جوشکاری
استفاده از دستکش و پیش بند چرمی در هر نوع جوش برق و گاز ضروری است و پیشنهاد می شود زیرا ذرات مذاب فلز بر روی بدن و سر و صورت جوشکار پرتاب شده و سبب سوختگی بدن می گردد. توجه نمائید بهیچ وجه در حین جوشکاری از لباسهای پشمی استفاده نکنید و نیز برای جلوگیری از صدمات جرقه در حین جوشکاری از کلاه جوشکاری یا ماسک کلاه دار جوشکاری استفاده می گردد که سر و صورت را در مقابل ضربات احتمالی حفظ می نماید.
چکش جوش
برای برطرف نمودن شلاکه (گل جوش) می باشد و برس برای تمیز نمودن سطح جوش از شلاکه جهت جوشکاری بعدی است.
دلر دستی و سنگ سنباده
وسائل مورد نیاز در کارگاههای جوشکاری – انتخاب صحیح و دقیق آنها یکی دیگر از مسائل است که در آموزش و در طرز کار و پیشرفت کار مهم می باشند. سنگ سنباده دستی و دلردستی از آن جمله می باشد.
دلرها و سنگ سنباده ها با طرحهای متفاوت و متعدد از طرف کارخانجات ساخته شده اند آنچه که درآموزش بیش از همه باید توجه کرد نکات ایمنی است.
جعبه مشعل و وسائل
جعبه مشعلهای جوشکاری معمولاً کلیه وسایل لازم برای جوشکاری را دارا می باشند. و مشعلهای جوشکاری را می توان به دسته بک سوار نمود و پیچ کرد و نیز در مواقع ضروری مشعل برش نیز به دسته بک سوار می شود – قرقره و بازو و سوزن برای تمیز نمودن معمولاً در این جعبه ها قرار دارد. شماره مشعل در قسمت سرمشعل حک شده است.


مشعل های جوشکاری
وظیفه مشعل تنظیم اختلاط گاز سوخت و اکسیژن به اندازه معین می باشد که آن را با سرعت کمی بیشتر از سرعت احتراق از دهانه خود خارج نماید.
مشعل ها بر دو نوع می باشند
1. مشعل فشار مساوی
2. مشعل انژکتوری یا فشار ضعیف
در مشعل انژکتوری اکسیژن با فشار 3 آتمسفر از سوراخهای ریز انژکتور مانند و دایره ای خارج شده و گاز سوخت را که در روزنه وجود دارد با خود بدرون محفظه اختلاط می کند و پس از مخلوط شدن به نسبت مساوی از سر مشعل خارج می شود که به مشعل فشار ضعیف یا انژکتوری معروف می باشد. در نوع دیگر مشعل فشار مساوی اکسیژن و گاز سوخت با فشار مساوی وارد محفظ اختلاط گردیده و با هم مختلط می شود و هر دستگاه چند لوله اختلاط کننده با سر مشعل مربوطه دارد که از استیلن موجود در لوله های فشار قوی استفاده میگردد و با تعویض سر مشعل شعله های مختلف ایجاد می نمایند در روی لوله های اختلاط قطر ورقهای فولادی از 3/0 تا 30 میلیمتر و فشار گاز نوشته شده است و برای جوش دادن ورق فولادی به ضخامت 1 میلیمتردر هر ساعت حدود 100 لیتر اکسیژن و 100 لیتر نیز استیلن مصرف می گردد که در شرایط مساوی با هم مخلوط شده اند.
درموقع کار با مشعل جوشکاری باید به نکات مخصوص دقت شود:
برای پاک کردن سر مشعل از سوهان استفاده نکنید و اکثراً این کار را در کارگاهها انجام می دهند. این عمل سبب خواهد شد که سوارخ آن گشاد شود و بهتر است با تکه ای چرم پاک کنید و برای بازکردن قطعات مشعل از آچار مخصوص استفاده نمائید و انبردست به کار نبرید و سعی شود که سرمشعل سرد به مشعل گرم نپیچانید و لوله های اختلاط را عوض نکنید هر گاه اختلاط در کار مشعل روی داد فوراً شعله را خاموش نموده و علت آن را پیدا کنید.
سوراخهای مشعل را باید با سوزن مخصوص همان شماره پاک کنید و از وسائل دیگر استفاده نکنید. بازکردن و بستن شیر مشعل باید کاملاً آهسته انجام گیرد و موقع روشن و خاموش کردن اول شیر استیلن و سپس شیر اکسیژن را باز کنید و مشعل روشن را هرگز روی زمین قرار ندهید. از زدن روغن با مشعل کاملاً جلوگیری کنید و هرگز روغن نزنید و برای بازکردن یاچرب کاری از کف صابون یا گلیسیرین استفاده نمائید.
چنانچه سرعت خروج مخلوط استیلن و اکسیژن از سر مشعل کمتر از سرعت احتراق آن باشد شعله بداخل مشعل پس می زند و در این حال بایستی مقدار هر دو گاز را زیاد کنید به رعایت نکات فوق کاملاً توجه فرمائید که باعث خطرات جانی نشود.
رگلاتور
به طوری که قبلاً ذکر شد فشار گاز در کپسول اکسیژن 150 آتمسفر و در کپسول آستیلن 15 آتمسفر می باشد و جوشکاری با این فشارهای زیاد امکان پذیر نیست. بدین جهت بایستی فشار کپسول را کاهش داده و به فشار گاز تبدیل نمود فشار گاز با بزرگی و کوچکی سرمشعلی که برای جوشکاری به کار می رود تغییر می کند و مقدار آن معمولا برای اکسیژن 5/0 الی 4 اتمسفر و برای آستیلن 2/0 الی 1 آتمسفر می باشد فشار گاز در تمام مدت جوشکاری ثابت و یکسان می باشد . عمل کاهش و تنظیم فشار گاز کپسولها به وسیله رگلاتور انجام می گیرد
بنابراین رگلاتور دو وظیفه دارد:
1. فشار گاز داخل کپسول را به فشار کار تبدیل می نماید.
2. فشار کاررا همیشه ثابت نگه می دارد.
رگلاتور از لحاظ ساختمان مکانیکی بر دو نوع است:
الف – رگلاتور انژکتوری
ب – رگلاتور سوپاپی

رگلاتورهای انژکتوری بیشتر متداول بوده که بدنه آن از برنج ساخته شده و به وسیله مهره ای به سوپاپ کپسول و دیگری برای نشان دادن فشار کار می باشد و به وسیله پیچ به بدنه وصل شده است داخل رگلاتور از چند فنر و یک دیافراگم و انژکتور تشکیل شده است اگر پیچ تنظیم فشار در جهت عقربه های ساعت پیچانده شود فشار کار و در نتیجه مدار گاز زیاد می گردد و اگر گاز مصرف نگردد جریان آن به خودی خود قطع می گردد و هم چنین فشار کپسول هر مقدار باشد رگلاتور وظیفه خود را به نحو احسن انجام می دهد.
فنرهای رگلاتور از بهترین فولاد و دیافراگم آن از برنز فسفردار و یا از ورقه های نازک فولادی و یا از لاستیک و انژکتور آن از برنز و نشیمن انژکتور از کائوچو یا از فیبر ساخته می شود رگلاتور سوپاپی نیز اصول کار آن مانند رگلاتور پستانکی می باشد با این تفاوت که به جای پستانک (انژکتور) سوپاپ به کار رفته است اجزا مختلف این رگلاتور نیز مانند رگلاتور انژکتوری می باشد و میله سوپاپ آن از فولاد بسیار عالی ساخته شده است.
رگلاتور ها از لحاظ دفعات کاهش فشار به دو نوع تقسیم می شوند:
1. رگلاتور یک مرحله ای که فشار کپسول را در دو مرحله به فشار مطلوب تبدیل می نماید.
2. رگلاتور دو مرحله ای که فشار کپسول در دو مرحله به فشار مطلوب تبدیل می گردد.
مرحله اول معمولاً مرحله ثابت است یعنی فشار گاز در محفظه رگلاتور به وسیله دیافراگم غیر قابل تنظیم به مقدار ثابت و معین کاهش می یابد این فشار ثابت اکسیژن 5 اتمسفر و برای آستیلن 3 آتمسفر است. با استفاده از رگلاتور دو مرحله ای نوسان فشار گاز به کلی از بین می رود . هر رگلاتوری با وسیله اطمینانی مجهز شده است که دیافراگم و سایر اجزاء آن را در مقابل آسیبهای وارده و خرابی محافظت می نماید. وسیله اطمینان معمولاً پولکی است که به محافظ فشار ضعیف رگلاتور متصل است و در فشار بین 6 و 15 آتمسفر که کمتر از فشار ترکیدن دیافراگم است ترکیده و گاز را به هوای آزاد هدایت می نماید. مهره اتصال رگلاتور اکسیژن راست گرد و مهره اتصال رگلاتور گاز استیلن چپ گرد می باشند.
فشار سنج ها
یکی از حساس ترین قسمتهای جوشکاری دستگاههای فشار سنج برای اکسیژن و هیدروژن می باشد در انواع مختلف فشار سنجها برای اکسیژن- استیلن و سایر گازها پیش بینی شده اند که در روی کپسولها نصب می گردند.
فشار گاز استیلن در مخازن حداکثر تا 30Kp/cm2 مربع و فشار مصرف تا 5Kp/cm2 حداکثر می باشد ولی معمولاً با فشار خیلی کمتر مخزن و حدود 5/1 تا 3 کیلو پوند بر سانتی متر مربع استیلن کار می شود

نظرات() 
Buy cialis online
جمعه 16 آذر 1397 12:57 ق.ظ

You actually revealed that wonderfully!
il cialis quanto costa cialis daily reviews cialis dosage recommendations safe dosage for cialis cialis coupons buy cialis online nz cialis kaufen bankberweisung cost of cialis per pill how to purchase cialis on line cost of cialis per pill
where to buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:30 ق.ظ

Very well spoken truly! .
cialis name brand cheap how to purchase cialis on line cialis per paypa buy cialis online nz cialis cipla best buy cialis pills cialis italia gratis cialis venta a domicilio cialis rezeptfrei sterreich cialis price in bangalore
buy cialis online safely
چهارشنبه 14 آذر 1397 11:27 ق.ظ

Good data. Thanks a lot!
cialis for sale south africa cialis kaufen wo viagra vs cialis vs levitra cialis kaufen bankberweisung cilas cialis generisches kanada cialis online napol cialis mit grapefruitsaft cialis dose 30mg cialis generika in deutschland kaufen
Cialis generic
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:00 ق.ظ

You made your point!
cialis generico online cialis 5 effetti collaterali how to purchase cialis on line canadian drugs generic cialis cialis billig enter site 20 mg cialis cost cialis manufacturer coupon cialis side effects dangers cialis cost generic cialis levitra
Cialis generic
سه شنبه 13 آذر 1397 01:02 ب.ظ

You've made the point.
how to purchase cialis on line canada discount drugs cialis cialis generico in farmacia the best choice cialis woman cialis savings card dosagem ideal cialis we like it safe cheap cialis cialis herbs generic cialis with dapoxetine warnings for cialis
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 01:32 ق.ظ

Awesome info. Thanks a lot.
cialis generisches kanada bulk cialis cialis arginine interactio viagra vs cialis vs levitra precios cialis peru cialis dosage recommendations prescription doctor cialis cialis patentablauf in deutschland cialis official site cialis generico en mexico
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 12:30 ب.ظ

Nicely put, Cheers!
deutschland cialis online viagra vs cialis vs levitra il cialis quanto costa safe site to buy cialis online cialis 20 mg cost achat cialis en suisse achat cialis en suisse cialis pills in singapore cialis rezeptfrei when can i take another cialis
buy cialis usa
دوشنبه 12 آذر 1397 01:12 ق.ظ

Nicely put, Appreciate it!
cialis side effects cialis prezzo in linea basso side effects for cialis click now cialis from canada brand cialis generic low cost cialis 20mg tadalafil cialis for sale dosagem ideal cialis tadalafil tablets
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 12:05 ب.ظ

Appreciate it, Plenty of posts!

cialis sans ordonnance cialis 5 mg para diabeticos cialis pills boards buy cialis non 5 mg cialis generici cialis diario compra achat cialis en europe generic cialis 20mg tablets cialis 5 effetti collaterali cialis super acti
Buy cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 01:04 ق.ظ

Perfectly spoken genuinely. .
cialis 5mg cialis 100 mg 30 tablet cialis tablets does cialis cause gout wow cialis tadalafil 100mg cialis daily reviews cialis billig the best site cialis tablets cialis prezzo in linea basso where cheapest cialis
Buy cialis
شنبه 10 آذر 1397 11:53 ق.ظ

You actually mentioned this effectively.
how do cialis pills work we like it safe cheap cialis costo in farmacia cialis free cialis cialis for sale south africa cialis efficacit pastillas cialis y alcoho cialis australian price interactions for cialis we like it cialis soft gel
buy cialis usa
شنبه 10 آذر 1397 12:36 ق.ظ

Cheers! Lots of stuff.

cialis usa cost cialis for sale online cialis discount cialis cialis 5 mg scheda tecnica cialis taglich click here take cialis fast cialis online cialis 10mg prix pharmaci cialis reviews
buy cialis online safely
جمعه 9 آذر 1397 01:08 ب.ظ

You actually explained this adequately.
cialis pills in singapore canada discount drugs cialis cialis vs viagra cialis 05 cialis diario compra cialis sans ordonnance cialis dose 30mg buy cialis online look here cialis cheap canada cialis 20mg preis cf
Cialis 20 mg
جمعه 9 آذر 1397 01:30 ق.ظ

Reliable knowledge. Thanks!
viagra vs cialis vs levitra what is cialis cialis generic availability cialis online holland cialis en mexico precio cialis rezeptfrei sterreich generic cialis at walmart tarif cialis france cialis daily new zealand cialis 20 mg best price
Buy generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:09 ب.ظ

Useful write ups. Regards!
buy cialis sample pack cialis rezeptfrei cialis baratos compran uk safe dosage for cialis cialis canada buying cialis overnight cialis patentablauf in deutschland cialis y deporte cialis canada cialis side effects
where to buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 01:52 ق.ظ

Kudos, I enjoy this.
generic cialis levitra cialis from canada cheap cialis il cialis quanto costa il cialis quanto costa generic cialis with dapoxetine cuanto cuesta cialis yaho cialis para que sirve how to buy cialis online usa cialis sicuro in linea
buy cheap cialis coupon
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:26 ب.ظ

Very good content, Appreciate it.
cialis 5 mg para diabeticos buy online cialis 5mg cialis daily reviews cheap cialis cialis generisches kanada cialis rezeptfrei cialis dosage amounts cialis 5 mg effetti collateral overnight cialis tadalafil cialis kamagra levitra
levitra without a doctor prescription
پنجشنبه 19 مهر 1397 05:53 ق.ظ

Truly plenty of amazing info!
levitra 20 mg levitra 10 mg kopen levitra 10 mg kopen levitra 10 mg kopen levitra prices buy levitra online buy 10 mg levitra levitra generic levitra 20 mg buy levitra generic
Generic cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 04:16 ق.ظ

You actually said that very well!
tesco price cialis cialis diario compra low cost cialis 20mg how to buy cialis online usa safe dosage for cialis cialis rezeptfrei sterreich cialis 20 mg best price sialis only best offers 100mg cialis cialis prices
buy cialis online best price
یکشنبه 8 مهر 1397 01:41 ق.ظ

Cheers. Plenty of postings.

tadalafil 5mg cialis 5mg prix walgreens price for cialis cialis without a doctor's prescription cialis price in bangalore cialis side effects dangers buy cialis sample pack cialis savings card cialis generic 5 mg cialis coupon printable
canada online pharmacies
شنبه 31 شهریور 1397 04:32 ب.ظ

Cheers! Excellent information.
buy vistagra online safe canadian drugstore no 1 canadian pharcharmy online canada drugs online canadian prescription drugstore canada drug pharmacy trust pharmacy of canada canada rx canadian pharmacies that ship to us prescriptions from canada without
viagraky.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:11 ب.ظ

Helpful posts. With thanks.
generic cialis cialis 20mg preis cf cialis kaufen cialis herbs tesco price cialis buy cialis cheap 10 mg tadalafil generico cialis mexico chinese cialis 50 mg cialis generic
viagrayosale.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 02:07 ق.ظ

Fantastic advice. Kudos.
cialis online napol canada discount drugs cialis only best offers 100mg cialis we like it cialis price cialis venta a domicilio cialis lilly tadalafi cialis generico milano cialis from canada what is cialis fast cialis online
http://cialisvus.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 12:30 ق.ظ

Very good posts. Thanks!
cialis usa cost tadalafil 20mg enter site natural cialis tadalafil tablets best generic drugs cialis if a woman takes a mans cialis generico cialis mexico only best offers 100mg cialis cialis canadian drugs only here cialis pills
viagravonline.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:31 ق.ظ

Thanks! Excellent information!
rx cialis para comprar enter site very cheap cialis get cheap cialis generic cialis at walmart cialis lilly tadalafi rx cialis para comprar are there generic cialis only best offers 100mg cialis rx cialis para comprar enter site natural cialis
viabiovit.com/viagra-no-prescription-needed.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 02:10 ق.ظ

Terrific knowledge. Thank you.
rx viagra online viagra viagra buy viagra online pharmacy uk sildenafil sildenafil buy pharmaceutical viagra buy viagra overnight shipping how do i buy viagra where can i buy viagra cheap price for viagra viagra pharmacy viagra online pharmacy viagra
http://kawanboni.com/
یکشنبه 21 مرداد 1397 10:35 ب.ظ

Thank you. Quite a lot of facts.

cialis ahumada cialis 5 mg scheda tecnica interactions for cialis generic cialis at walmart prices for cialis 50mg cialis lilly tadalafi cialis 50 mg soft tab cialis generico milano only best offers cialis use dosagem ideal cialis
Globalplus
جمعه 8 تیر 1397 10:51 ب.ظ
Ԍreetings! Very useful advice in this particullar article!
Іt is tһe little changes whiсh wіll make the biggest changеѕ.
Тhanks a lot foг sharing!
Hiralal
یکشنبه 27 خرداد 1397 04:53 ب.ظ
I sеriously love ʏouг website.. Veryy nice colors & theme.
Diid yⲟu create this amazing site yourself? Pⅼease reply
baqck as I'm planningg to create my verү own site aand woᥙld love tο fіnd out
where you got this from or what the theme is named. Many thаnks!
kun je Viagra bij de drogist kopen
یکشنبه 27 خرداد 1397 01:25 ب.ظ
Hello my loved one! I want to say thаt thіs article is awesome,
ցreat written and come witһ almost all vital infos.
I ѡould liқe tо seе morе posts like this .
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :