تبلیغات
جوشکاری - آزمایش جوش در مخازن تحت فشار

جوشکاری

یکشنبه 12 اردیبهشت 1389

آزمایش جوش در مخازن تحت فشار

نویسنده: محمد امین رئیسی پور   

آزمایش صحت آب بندی جوش
آزمایش جوشکاری مخازن تحت فشار
برای آزمایش درزهای جوش داده شده مخازن تحت فشار مقداری گچ روی درزهای جوشکاری شده می مالند و پس از آنکه خشک شد آن را به وسیله هوا یا گاز اکسید کربن که غیر قابل احتراقند تحت فشار قرار می دهند هر جا که گچ پوسته از روی درز کنده شد، ترک وجود دارد. این آزمایش را می توان با کف صابون هم انجام داد. کف صابون محل ترکها یا شکافهای نازک را به صورت حبابهائی نشان می دهد. گاهی مخازن را از مایعاتی نظیر آب پر می کنند و تا حدی که مخزن باید فشار را تحمل کند به وسیله پمپ آن را تحت فشار قرار می دهند و ایجاد رطوبت در اطراف گرده جوش نشان دهنده محل ترک یا خلل و فرج می باشد.
آزمایش مغناطیسی جوش
براده یا پودر آهن را با پارافین مخلوط کرده روی گرده جوش می مالند. قطعه کار را در یک حوزه مغناطیسی قوی قرار می دهند. چنانچه سطح جوش ترک خوردگی داشته باشد ذرات ریز براده های آهن در لبه های ترک جمع شده و مانند تارموئی سیاه به چشم می خورند.
گاهی از پودرهای مخصوص برای آزمایش مغناطیسی استفاده می کنند. باید دقت کرد که سطح جوش کاملاً صاف و تمیز باشد تا از آزمایش نتیجه خوب به دست آید.
روش دیگر آزمایش مغناطیسی این است که موم را توسط کاغذ مومی روی کار مالیده و براده های آهن را روی کار می پاشند. مغناطیس را به آن نزدیک کرده تمرکز براده های آهن محل ترک یا تفاله محبوس شده را نشان می دهد.
مزیت این روش نسبت به روشهای قبل این است که سطح کار احتیاج به صاف کردن گرده جوش ندارد. آزمایش مغناطیسی فقط ترکهای سطحی را نشان می دهد و برای فلزاتی که خاصیت مغناطیسی دارند استفاده می شود.


آزمایش به وسیله نفوذ مایعات در درز جوش
این روش برای ترکهای زیر سطحی که به چشم نمی آیند مورد استفاده قرار می گیرد. روی درز جوش را با قلم مو آغشته به مایع رنگینی که خاصیت نفوذ زیادی داشته باشد، می نمایند. این مایع حتی در ترکهای خیلی ریز و سطوح متخلخل نیز نفوذ می کند.
مدتی قطعه مورد آزمایش را به حال خود می گذارند تا مایع در تمام سوراخها و ترکهای گرده جوش خوب نفوذ کند. بعداً اضافه مایع را پاک می کنند، چنانچه گرد یا گچ را روی سطح بپاشیم ترکها و سوارخها بهتر دیده می شوند. ضمناً چون مایع قابلیت نفوذ خوبی دارد از ترکها و سوراخها نفوذ کرده و نقاطی را در طرف دیگر جوش نشان می دهد. این آزمایش را می توان برای تمام فلزات انجام داد.
آزمایش قیاسی جوش
قبل از شروع به عمل جوشکاری می توان نمونه ای را با مقدار آمپر و سرعت جوشکاری مشخص و الکترود مناسب جوشکاری نمود و آن را به طور دقیق آزمایش کرده و با جوشکاری قطعه اصلی مقایسه می نمائیم. در موقع مقایسه باید نفوذ ریشه جوش، ارتفاع قوس الکتریکی و صاف و زنجیره ای بودن جوش را در نظر گرفت.
اگر جوشکاری در شرایط صحیح انجام نشود گرده جوش دارای مقاومت کافی نبوده و شکننده می شود. با خم نمودن گرده جوش مقدار نرمی و مقاومت قطعه جوش را به طور تقریب تعیین می نمائیم.
در صورتی که نتوان قطعه جوش داده شده را جدا نمود می توان آزمایش را با قطعه ای با همان مشخصات انجام داد . قطعه کار را به گیره بسته و با اهرم آن را خم می کنیم تا اولین ترک در جوش به وجود آید چنانچه مقاومت جوش با مقاومت قطعه کار یکسان باشد قطعه روی خود خم می شود . در این حال جوشکاری خوب انجام شده است . گاهی نمونه جوش را در دستگاه کشش قرار داده و به وسیله نیرویی که به آن وارد می شود مقاومت دقیق کشش جوش را تعیین می کنند.


آزمایش جوشکاری مخازن تحت فشار
برای آزمایش درزهای جوش داده شده مخازن تحت فشار مقداری گچ روی درزهای جوشکاری شده می مالند و پس از آنکه خشک شد آن را به وسیله هوا یا گاز اکسید کربن که غیر قابل احتراقند تحت فشار قرار می دهند هر جا که گچ پوسته از روی درز کنده شد، ترک وجود دارد. این آزمایش را می توان با کف صابون هم انجام داد. کف صابون محل ترکها یا شکافهای نازک را به صورت حبابهائی نشان می دهد. گاهی مخازن را از مایعاتی نظیر آب پر می کنند و تا حدی که مخزن باید فشار را تحمل کند به وسیله پمپ آن را تحت فشار قرار می دهند و ایجاد رطوبت در اطراف گرده جوش نشان دهنده محل ترک یا خلل و فرج می باشد.
6-1-11 آزمایش قیاسی جوش
قبل از شروع به عمل جوشکاری می توان نمونه ای را با مقدار آمپر و سرعت جوشکاری مشخص و الکترود مناسب جوشکاری نمود و آن را به طور دقیق آزمایش کرده و با جوشکاری قطعه اصلی مقایسه می نمائیم. در موقع مقایسه باید نفوذ ریشه جوش، ارتفاع قوس الکتریکی و صاف و زنجیره ای بودن جوش را در نظر گرفت.
اگر جوشکاری در شرایط صحیح انجام نشود گرده جوش دارای مقاومت کافی نبوده و شکننده می شود. با خم نمودن گرده جوش مقدار نرمی و مقاومت قطعه جوش را به طور تقریب تعیین می نمائیم.
در صورتی که نتوان قطعه جوش داده شده را جدا نمود می توان آزمایش را با قطعه ای با همان مشخصات انجام داد . قطعه کار را به گیره بسته و با اهرم آن را خم می کنیم تا اولین ترک در جوش به وجود آید چنانچه مقاومت جوش با مقاومت قطعه کار یکسان باشد قطعه روی خود خم می شود . در این حال جوشکاری خوب انجام شده است . گاهی نمونه جوش را در دستگاه کشش قرار داده و به وسیله نیرویی که به آن وارد می شود مقاومت دقیق کشش جوش را تعیین می کنند.


آزمایش جوشکاری به روش ماوراء صوت
در این آزمایش امواج ماوراء صوتی را که به وسیله دستگاه مخصوص ایجاد می شود از محل جوش عبور می دهند و چنانچه در مسیر امواج ترک یا مک یا سرباره های جوش وجود داشته باشد دستگاه محل آن را نشان می دهد و درحالی که در نقاطی که جوش سالم است امواج گذشته و منعکس نمی شود.
آزمایش جوشکاری به روش اشعه
قطعه جوش داده را مقابل اشعه ایکس X قرار داده و پشت محل جوش داده شده را کاغذ عکاسی قرار می دهند (مانند عکسبرداری های طبی) در موقع عبور اشعه از محل جوش چنانچه ترک یا درز وجود داشته باشد روی کاغذ حساس عکاسی کاملاً مشخص می شود زیرا اشعه X از غالب اشیاء عبور می نماید. برای این منظور دستگاهی مفصل پیش بینی شده است که یک نمونه آن در کارگاه جوشکاری دانشگاه فنی و مهندسی تهران پارس مشغول کار بود و مخارج زیاد و عملکرد صحیح دارد و معمولاً مراکز آزمایش به وسیله اشعه ایکس در هر شهر وجود دارد و قطعات را برای آزمایش به آن مرکز رادیولوژی فلزات می فرستند .
در موقع کار با دستگاه اشعه X خطرات محافظتی در برابر تشعشات اشعه وجود دارد که بایستی با مراجعه به دستور العمل های دقیق محافظت در برابر تشعشع عمل نمود. آزمایش به وسیله اشعه X بسیار دقیق بوده ولی چنانچه مراکزی وجود نداشته باشد دسترسی به آن مشکل است.

نظرات() 
https://gynaecologischekankervragen.nl/penisizexl/
پنجشنبه 3 مرداد 1398 08:30 ب.ظ
Alternatively, synthetic surgical treatment comprises gave it a
go near cut off the soft tissue so as to retain the manhood affixed towards pubic bone.
This specific surgery produces the slump penis to help fall deeper except
doesn't in actual fact get longer the whole penis.
In the event the male organ is situated sunk, it can search bigger, but it
may also occur not as much of perpetual in the course of sexual intercourse.

In the following paragraphs, we choice check out which treatment method makes
available the most effective upshot. Been located snooping.

You will find countless concert party to looking to go pills to further improve male organ dimension. On top,
they will not influence anyone in any respect. In worst, they might restrain drugs like
sildenafil, which often may be dangerous in place of work-in with cardiovascular disease.

And a final just one may be the horrible male member growth supplement.
Those would be the ones in which will not give anyone any ends up with labels involving penile extension bar end
up causing an individual damage. Many am alive
item regarding lack of knowledge. They live made by nations who would not have plenty of comprehension about male organ amplification products however aver taking place
electing them at least plus end up creating the consumers harm.
how to take viagra for best results
جمعه 24 خرداد 1398 01:05 ق.ظ

Hi to all, how is all, I think every one is getting more from this web page, and your views are good in support of new users.
http://www.centrumkb.pl/kontakt/
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 03:05 ب.ظ
最高 品質ルイヴィトン財布 コピー激安通販、ルイヴィトン偽物を低価でお客様に提供します。 ヴィトン財布コピーと言っても
http://www.camping-lacoscolleda.com/fr/services
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 03:05 ب.ظ
ブランドコピー財布専門店スーパーコピー財布
http://yokohama-now.jp/home/?p=14120
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 03:04 ب.ظ
日本人気スーパーコピーブランド時計、バッグ、財布(N品)激安販売店!
https://pkfslovo.ru/videoroliki/
چهارشنبه 28 فروردین 1398 02:10 ق.ظ
ルイヴィトンコピー
http://www.smolensk-filarmonia.ru/poster/svyatki
چهارشنبه 28 فروردین 1398 02:10 ق.ظ
当店はいろいろな高品質エルメスバッグスーパーコピーの種類平民の価格、貴族の品質そして,エルメス 鞄 コピー
http://tumorzentrum-zwickau.de/publikationen
چهارشنبه 28 فروردین 1398 02:09 ق.ظ
ルイ ヴィトン LOUIS VUITTON_スーパーコピーブランド激安通販
http://www.myvibor.ru/partner.php
چهارشنبه 28 فروردین 1398 02:09 ق.ظ
ブランドコピー販売スーパーコピーブランド財布バッグ時計代引き通販
https://prportal.com.ua/Peredovitsa/predvybornye-plagitatory
یکشنبه 18 فروردین 1398 09:35 ق.ظ
ロレックススーパーコピー等のオリジナルと同等品質のスーパーコピー時計の通販です
http://opticaporlacara.com/tag/estadistica/
شنبه 17 فروردین 1398 09:47 ق.ظ
シャネル財布コピー(N級品)通販優良専門店!激安ブランドのスーパーコピー専門販売ショップ
Benn
یکشنبه 7 مرداد 1397 09:28 ب.ظ
Hi there to every body, it's my first go to see of this webpage;
this weblog contains awesome and actually good data for readers.
Eddie
چهارشنبه 13 تیر 1397 05:37 ب.ظ
Fantsstic gokds fгom you, man. I һave undrstand youг stuff prevіous
to аnd yоu're just extremely magnificent. І really lіke wһat ʏߋu've acquired hеre, certɑinly lіke
ᴡһat you are stating аnd the wayy in whіch you ѕay it.
You mak it enjoyable ɑnd yοu still tɑke czre of tо keep іt sеnsible.
Ӏ cant wait tto гead mᥙch mօгe from you.
This iѕ гeally а terrific web site.
Abbey
چهارشنبه 13 تیر 1397 01:49 ق.ظ
Spoot on with tһis write-up, I truly tһink this web site needs a lot morе attention. I'll prοbably be ƅack again to
read moгe, thanks for thе info!
janah stone
سه شنبه 12 تیر 1397 03:45 ق.ظ
Do yoᥙ mind if I quote a few ⲟf your posts as long as
I provide credit аnd sources ƅack tto уour site? My blog site is inn the very same niche as
youгs and my users wouⅼd rsally benefit froom ѕome оf thе information youu present here.
Please ⅼеt mee ҝnow if this ⲟkay with you. Aρpreciate іt!
Eye Lashes
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 08:18 ق.ظ
Thanks , I've recently been looking for information about this topic for ages and yolurs is the best I've came
uupon sso far. But, what about the bottom line? Are you certain concerning
the source?
Eliza
دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 09:17 ب.ظ
Heyy There. I found yoour blog using msn. Thiss iis an extremely welpl wriyten article.
I wjll bbe sure to bookmark it and come baack to read
mode of your useful info. Thanks ffor thhe post. I
willl crtainly return.
who makes viagra super active
پنجشنبه 23 فروردین 1397 12:05 ب.ظ
Whаt і do not understood iѕ actuaⅼly how you're not ɑctually
ɑ ⅼot mօre neatly-likeԁ than you might be now. Уοu'rе so intelligent.
Yoս already knoԝ thuѕ considerably in thе caѕе of this topic, produced mе personally belіeve it from numerous varied angles.
Ιts liкe women and men aren't interested until іt's something tо accomplish with Woman gaga!

Your individual stuffs nice. At all timеs care foг it up!
Cialis canada
یکشنبه 19 فروردین 1397 03:48 ق.ظ

With thanks! Lots of knowledge!

cialis from canada cialis uk cialis daily cialis price thailand cialis baratos compran uk cialis bula chinese cialis 50 mg cialis professional from usa cialis bula cialis per paypa
mezo
یکشنبه 5 فروردین 1397 03:35 ب.ظ
Hаvе you ever ϲonsidered creating an ebook or guest authoring οn otheг blogs?

I have a blog centered on the ѕame subjects you discuss
аnd would really like to have you share ѕome stories/informɑtion.
І know my viewers ԝould enjoy ʏouг ᴡork. If you'rе even remotely intеrested, feel free tо
send me an e mail.
Generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 07:01 ق.ظ

Thanks! Valuable stuff.
prix cialis once a da viagra vs cialis cialis generika best generic drugs cialis trusted tabled cialis softabs cialis canada on line cialis tablets for sale cialis from canada only here cialis pills prezzo cialis a buon mercato
What causes pain in the back of the heel?
یکشنبه 26 شهریور 1396 11:50 ب.ظ
Excellent pieces. Keep writing such kind of info on your site.
Im really impressed by your blog.
Hi there, You've done a great job. I will definitely digg it and in my view suggest to my friends.

I am confident they will be benefited from this website.
How much can you grow from stretching?
جمعه 13 مرداد 1396 07:18 ب.ظ
Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article.

I'll make sure to bookmark it and come back to read
more of your useful information. Thanks for the post. I will definitely
comeback.
http://queenjanzee.weebly.com
دوشنبه 9 مرداد 1396 05:00 ق.ظ
I know this site offers quality dependent posts and other stuff, is there any other web page which
gives these kinds of information in quality?
Bart
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:21 ق.ظ
Excellent post. I was checking constantly this blog and I am impressed!
Extremely useful info specifically the last part :) I care for such info a lot.
I was looking for this particular info for a long time.
Thank you and best of luck.
فرهاد ممبینی
چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 09:32 ب.ظ
با تشکر فراوان
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :